GŴYL BACH Y FRO

10/18/2022

Roedd Gwyl Bach y Fro yn ŵyl wych i Morgan a'r band ar draeth Ynys y Barri. Denodd yr ŵyl Gymraeg dros 8000 o gefnogwyr cerddoriaeth i lan y môr! Chwaraeodd y band yr eiconig Clwb Ifor Bach y noson honno!


Gwyl Bach y Fro was a great festival for Morgan and the band at Barry Island's beach. The Welsh language festival attracted over 8000 music f fans to the sea front! The band played the Iconic Clwb Ifor Bach that evening!