GWYL RUTHIN

06/01/2022

Mae Gŵyl Rhuthun yn ŵyl leol hyfryd wedi'i lleoli yng nghanol y dref, caewyd y brif stryd am ddiwrnod llawn o lawenydd ac roedd yn wych ei chael yn ôl yn 2022.

Gwyl Ruthin is a lovely local festival set in the Town centre, the main street closed off for a full day of joy and music was great to have it back in 2022.