SESIWN FAWR DOLGELLAU

07/17/2022

Braint cael chwarae yn Sesiwn Fawr Dolgellau eleni hefo'r band! Gwyl llawn o gerddoriaeth gwerin a rock Cymraeg mewn lleoliad anhygoel.

Privilege to play at Sesiwn Fawr Dolgellau this year with the band! A festival full of Welsh folk music and rock in an amazing location..