TAFWYL

06/19/2022

Tafwyl yng Nghastell Caerdydd 2022 gyda'r band. Gyda Tara Bandito ar y llwyfan ar gyfer Jam Bach O Hwne ! Recordiwyd y set a chwaraewyd un o'r caneuon ar raglen uchafbwyntiau S4C. 

Tafwyl in Cardiff Castle 2022 with the band. With Tara Bandito on stage for a Bach O Hwne Jam ! The set was recorded and one of the songs played on S4C's highlight program.