TONNAU FEST

07/01/2022

Tonnau is a unique and friendly festival with an international flavour and local vision. Set in Carreglwyd Estate for a weekend of Tropical music and culture spread over five stages. Set in stunning grounds and woodland, just 15 minutes walk from the sea and rugged coast of the Isle of Anglesey. Such an honour to have MC Ripton Lindsey Jumping on the mic with us at the end of our set, blessings to the music lovers!!

Mae Tonnau yn ŵyl unigryw a chyfeillgar gyda blas rhyngwladol a gweledigaeth leol. Wedi'i gosod yn Stad Carreglwyd am benwythnos o gerddoriaeth a diwylliant Trofannol wedi'i wasgaru dros bum llwyfan. Wedi'i leoli mewn tiroedd godidog a choetir, dim ond 15 munud ar droed o'r môr ac arfordir garw Ynys Môn.

Such an honour to have MC Ripton Lindsey Jumping on the mic with us at the end of our set, blessings to the music lovers!!