Zion REcorded for Noson Lawen with Jacob Elwy

GYRRU AR Y FFORDD - MORGAN ELWY

ZION - MORGAN a JACOB ELWY

FEL HYN - MORGAN ELWY a PEN DUN

Morgan Elwy a'r Band yn agor Eisteddfod yr Urdd, Dinbych 2022


Real Rock Riddim yn fyw o theatr Clwyd, Lŵp S4C


Video ar gyfer Bach O Bach O Hwne yn Nyffryn Siabod


Curo ar y Drws yn fyw ar gyfer Lŵp S4C


Crazy Video ar gyfer Awen 


Video Curo ar y Drws wediw ffilmio ar draws gogledd Cymru


Bach O Blues solo yn Sesiwn Fawr Dolgellau 2022


Video ar gyfer Aur Du A Gwyn 


Cân Acwstig ar gyfer Curiadur Mared


Gig Acwstig hefo Mared yn Bala 2021


Enill cân i Gymru yn 2021 hefo Bach O Hwne


Lucy Lagoon

05/09/2020

Wedi cael amser class yn recordio a gigio gyda Lucy Lagoon wrth astudio a byw ym Manceinion, cawsom gyfle i recordio gyda nhw yn Power Play Studios yn Zurich, y Swistir, i gynhyrchu 5 banger.

Drudwy

05/09/2020

Un o traciau diweddar y Trwbz, rhyddhawyd mis Ionawr 2020, cân hiraeth dros fy nhâd Bryn Williams. Recordwyd video byw o'r gân yn y studio.

Annibyniaeth

05/09/2020

Sengl mwyaf diweddar Trwbz am drafferthion gwelidyddol y Cymry. A song for independence.

Trwbz

05/09/2020

Band teuluol o lethrau Hiraethog oedd Trwbadŵr hefo Jacob Elwy a'i frawd Morgan Elwy eu cefnder Tomo Lloyd a Gruff Roberts. Ymunodd Mared y band fel prif leisydd ble mabiwsiadwyd yr enw Trwbz a recordwyd eu album cyntaf "Yn y Dechrau" ag adawodd marc ar y sîn roc Gymraeg gydag ychydig o 'soul', roc a 'blues' - cyfuniad gwych o...