Morgan Elwy is joined by his brother Jacob Elwy for Zion. A spiritual journey from the ever present chains of Babylon to the open gates of Zion. Animated video by Morgan himself.

Tune Rock-reggae newydd gan Morgan a Jacob Elwy yw Zion. Taith ysbrydol o gadwyni caeth Babylon i giatiau heddychlon Zion.

Morgan Elwy a Pen Dub yn cydweithio am yr ail dro i gynhyrchu track reaggae newydd sbon. Mae Fel hyn yn ddathliad o fywyd rhydd y sîn reggae a dub Cymraeg. 


Morgan Elwy and Pen Dub collaborate for the second time to produce a brand new reggae track. 'Fel hyn' is a celebration of the free life of the Welsh reggae and dub scene

Bookings..

Send us an email or contact us on social media

Dilynwch fi / Follow me ...

@morganelwyusic