Fel hyn

12/04/2023

Swn y beat ar bass ar waelod i'n sodlau,

 Ein enaid ar agor a'n llygaid ar gau 

Rhythm o'n pen trwy ein gwythiennau 

Awen beat a Go ar goll yn y cae.


Pa hawl sydd gen ti I feirniadu

Pethau hyfryd yn cael eu dedfrydu

Amser braf y gaf wrth arafu,

Wyt ti'n genfigenus fo 'ni fyny fry?

Oes gen ti broblem hefo CBD?

Ydio'r blodyn syn dy drwblu di?

Dim pawb sydd isio bod fel bob Marley, 

Live and Let live paid a pendroni.

Ond rywsut rwyt ti isio fy rhwystro i 

Bywyd y don sy'n bwydo'n enaid ni

Dim Disgwyl i ti fod fel Pen Dub A fi 

Ymunwch a hwyl ir gwyl a mynd gyda'r lli


Y tap yn rowlio fel hyn

Synfyfyrio fel hyn

Dal i rocio fel hyn

Y mic dwi'n lleisio fel hyn 

Ar yr offeryn fel hyn 

Canu fel deryn fel hyn

A pawb yn dilyn fel hyn, fel hyn, fel hyn.


Rho I mi flas o'r dub beat a bass

Llwyfan a speakers fan hyn yw ein plas 

Dewch pab ynghyd pob mynydd a stryd 

Skancwyr I gyd da'n gilydd 'run pryd.

Fel cae llawn o ŷd I bawb yn byd

Gobaith syn machlud mewn celfyddyd

Cawn flodyn bach hyfryd gan hadyn bach hyd 

Hwn yw ein dydd cawn fod yn rhydd


I bawb sy'n gwybod be diw'n siarad am

O Lansannan draw I amsterdam

Cam wrth gam fesul gram

Pawb fel un da ni'n tanio'r fflam

Os ei di heibio bryniau gwyllt yr Eryri

Ar lwybrau'r derwydd lawr trwy Pwllheli

 I'r pub ble mae pen dub yn darparu 

Reggea ar y traeth fel yn y Caribi

Fe gei di werth dy daith a mwy o beats one drop 

Skankio a stompio ir cur yn ddi-stop 

Bendigedig yw y rig sy'n dirgrynu

Mor osgeiddig a swynedig drwy'r nos ar dydd


Y tap yn rowlio fel hyn

Synfyfyrio fel hyn

Dal i rocio fel hyn

Y mic dwi'n lleisio fel hyn

Ar yr offeryn fel hyn

Canu fel deryn fel hyn

A pawb yn dilyn fel hyn, fel hyn, fel hyn.


Swn y beat ar bass ar waelod i'n sodlau,

Ein enaid ar agor a'n llygaid ar gau

Rhythm o'n pen trwy ein gwythiennau

Awen beat a Go ar goll yn y cae.The sound of the beat on bass at the bottom of our heels,

Our souls open and our eyes closed

Rhythm from our head through our veins

Awen beat and Go lost in the field.


What right do you have to criticise

Beautiful things being illegalised

A good time I have when I slow down,

Are you jealous we are up high?

Do you have a problem with CBD?

Is it the flower that troubles you?

Not everyone wants to be like bob Marley,

Live and Let live no you can't worry

But somehow you want to restrict me

But the Life of the wave that feeds our souls

No Expectation for you to be like Pen Dub and me

Join and have fun at the festival and go with the crowd


The tape rolls like this

Meditating like this

Keep rocking like this

On the mic I'm singing like this

On the instrument like this

Sing like a bird like this

And everyone follows like this, like this, like this.


Give me a taste of the dub beat and bass

A stage and speakers here is our place

Let's bring together every mountain and street

Skankers together to the sound of the beat

Like a field full of corn for everyone in the world

Hope rises through culture and art

We get a beautiful little flower from a little magic seed

This is our day we can be free


For everyone who knows what he's talking about

From Lansannan over to Amsterdam

Step by step gram by gram

All together we light up the flame

If you go past the wild hills of Eryri

On the paths of the druid down through Pwllheli

To the pub where Pen dub provides

Reggae on the beach like Caribbean vibes

You'll get worth your trip and more of the one drop beat

Non stop Skanking and stamping your feet

Blessed is the rig that vibrates

So graceful and enchanting all night and day


The tape rolls like this

Meditating like this

Keep rocking like this

On the mic I'm singing like this

On the instrument like this

Sing like a bird like this

And everyone follows like this, like this, like this.


The sound of the beat on bass at the bottom of our heels,

Our souls open and our eyes closed

Rhythm from our head through our veins

Awen beat and Go lost in the field.