RUBADUB CYMRAEG

09/23/2023

RUBADUB CYMRAEG

Cant a miliwn enaid yn disgwyl am ryddhâd
Cael digon o soul ag RnB a gormod o ganu gwlad
Dwisio rubadub rock reggae rho fi i mi drwy'r dydd a'r nos
Sna'm byd yn dod yn agos at extra spicy reggae sauce
Ma rubadub yma i aros pob diwrnod or wythnos
Ma rhywbeth newydd yn ymddangos ymusg y grug ar y rhos
Clywaf ganu brau yr eos yn gofyn be da ni'n ymladd dros
Da ni'n aros am gariad a heddwch ond mae'r neges ar goll yn y post

Reggae rubadub ar y mic dwi'n MC
One drop riddim di cael fi'n teimlo'n irie
Freedom soundsystem in a bangor city
Trebble up y Skank ar yr un dau tri
Tonnau arallfydol yn cario cariad a ffydd
Gwrando ar y reggae gei di heddwch bob dydd
Dwfn yw sŵn y bas i gael dy enaid yn rhydd
Dim ymladd yn y ddawns dim ond cariad sydd

Say Say didli om bam bay
Un waith eto I say.

Dwisio Rubadub Rock Reggae.....

Reggae rubadub os ti'n teimlo dan straen
One drop beat sy'n blwmp ac yn blaen
Hifi ty coch yn mynd yn erbyn y graen
Skankio ar y traeth lawr yn Porthdinllaen
Dyma sut ma neud hi'n gogledd cymru
Ein geiriau syn grefftus a'n gwreiddiau sy'n gryf
Mwy gwreiddiol a dyfnach na cymoedd Caerdydd
O ddyfnder y llynoedd i gopa'r mynydd
Yr awen sy'n llifo trwy ein afonydd
I one drop beat y cydweithredydd
Llofrydd y Geiriau sy'n hollol llawrydd
Ymroddgar i fod yn top llefarydd

Say Say didli om bam bay 
Un waith eto I say

Reggae rubadub ar y mic dwi'n MC...

WELSH RUBADUB (TRANSLATED)

A Hundred million souls waiting to be free
Get enough soul with RnB and way too much country
I want rubadub rock reggae, give me to all day and night
My world is getting close to extra spicy reggae sauce
Rubadub is here to stay, every day or week,
Something new appears among the heather on the moor
I hear the fragile song of the nightingale asking what we are fighting for
We are waiting for love and peace but the message is lost in the post

Reggae rubadub on the mic I'm an MC
One drop riddim has got me feeling irie
Freedom sound system in a bangor city
Trebble up the Skank on the one two three
Otherworldly waves carrying love and faith
Listening to the reggae you will find peace every day
The sound of the bass is deep to set your soul free
No fighting in the dance there is only love

Say Say didli om bam bay
One more time I say.

I want Rubadub Rock Reggae....

Reggae rubadub if your feeling stressed
One drop beat is straightforward
Hifi red house going against the grain
Skankio on the beach down in Porthdinllaen
This is how to do it in North Wales
Our words are crafty and our roots are strong
As original and deep as the Cardiff valleys
From the depths of the lakes to the mountain top
The muse that flows through our rivers
To the one drop beat of the collaborator
Murdered of the words in a completely free style
Dedicated to being a top speaker

Say Say didli om bam bay
One more time I say

Reggae rubadub on the mic I'm an MC...