Sensimilia

02/15/2024

Sensimilia - Morgan Elwy 

Dwi di bod yn meddwl trwy'r nos ar dydd

Sut i agor drysau fy enaid rhydd

byw mewn gobaith ac yn cadw'r ffydd

Dod o hud i allwedd y cariad cudd

Glanio ar y rhythm y cydweithredydd

Geiriau yn llifo fel yr afonydd

Neidio ar y mic heb ddim rhybydd

murderer, hollol llawrydd

Does na ddim byd un cymharu

Gyda'r dub sydd yn cymysgu

Curiad calon yn cyflymu

Ar sensimilia dwi'n anadlu

Troi y speakers fyny

Gad i nhw ddirgrunnu

Y dorf yn dechrau casglu

Ar bass line werth ei flasu

O sensimilia

Ti'n gwybod sut i neud fi deimlo'n dda

Ti'n codi fy enaid fatha dydd o haf

Uwch dros y cymylau ble mae'r haul braf

Dim cwmwl yn yr awyr dim ond awyr las

Trebble ar y skank a dwfn yw sŵn y bas

Rho i mi reggae rythm a dora i mi flas

Dwisio dub i ginio swper a brecwast

O sensimilia..

Geiriau cydwybodol

Tonnau arallfydol

Rhythm astronyddol

fflamau botanegol

music tanddaearol

Strwythr mor strategol

gwreiddiau daearegol

Ysbryd uwch wyddonol


Sensilimia - Translated to English

I've been thinking all night and day

How to open the doors of my free soul

living in hope and keeping the faith

Finding the magic to the key of the hidden love

Landing on the rhythm of the collaborator

Words flow like the rivers

Jump on the mic without warning

murderer in a completely free style

There is nothing that compares

With the dub that mixes

Heart beat quickens

And the sensimilia I breathe

Turn the speakers up

Let them vibrate

The crowd begins to gather

On a bass line worth tasting

O sensimilia

You know how to make me feel so good

You lift my soul like a summers day

High above the clouds where the sun is bright

Not a cloud in the sky just blue sky

treble up the skank and the sound of the bass is deep

Give me reggae rhythm and give me a taste

I want dub for lunch dinner and breakfast

Oh Sensimilia

Concious words

Otherworldly waves

Astronomical rhythms

botanical flames

underground music

Such a strategic structure

Geological roots

Meta scientific spirit